Karlstads biskopars vapenrulla

Fredrik Höglund har tagit fram en intressant vapenrulla för Karlstad stifts superintendenter och biskopar. Jag hoppas att han går vidare och även försöker hitta eventuella sigill som biskoparna kan ha använt, det är ju inte alls omöjligt att där hitta heraldiska motiv.

Under Wermlandsörnen

Det har blivit dags att summera de senaste dagarnas grävande i Karlstads stifts heraldiska förflutna. Första konstakten med biskopsvapen fick jag när Esbjörn Hagberg tillträdde sitt stift och följde Bengt Wadensjös exempel att anta ett ämbetsvapen som biskop. Vi står nu mitt i ett biskopsval i stiftet och den som väljs till Hagbergs efterträdare kommer med all säkerhet att följa den numera etablerade seden att biskopar i Svenska kyrkan antar ett heraldiskt vapen när de tillträder.

Annars har det varit tunt med biskopsvapen i Sverige efter reformationen. Vilket i och för sig inte betyder att biskoparna inte har befattat sig med heraldik. När jag pysslade med kyrklig heraldik på min hemsida Wermlandsheraldik skrapade jag lite på ytan och kunde konstatera att Claes Herman Rundgren förde ett vapen som frimurare, Anton Niklas Sundberg förde ett vapen, eftersom han som ärkebiskop utnämndes till serafimerriddare och att Georg Claes Schröders barn adlades för faderns förtjänster och därmed fick ett…

View original post 362 fler ord

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Heraldikhelg i Stockholm

Den gångna helgen har varit fullspäckad med heraldiska aktiviteter i Stockholm, med Svenska Heraldiska Föreningens årsmöte som huvudaktivitet.

Serafimerringning

Innan årsmötet var det möjligt att närvara vid Serafimerringningen i Riddarholmskyrkan för Johann Georg Prinz von Hohenzollern. Tyvärr kom jag först fram ett par minuter efter att själva ceremonin i kyrkan, men det var en vacker och värdig ceremoni.

Svenska Heraldiska Föreningens årsmöte

Kungl. Myntkabinettet var en väl vald plats för årets stämma, då en av årets förtjänstmedaljörer, Lars O. Lagerqvist, varit chef för samlingarna, dock låg Kungl. Myntkabinettet då på annan plats. Tyvärr kunde han inte själv närvara, utan kommer att få ta emot sin medalj på Internationella Heraldikdagen den 10 juni i Lund. Dock var de andra två medaljörerna på plats!

Magnus Bäckmark

Magnus höll ett intressant medaljörsföredrag om bondesigill, och hade undersökt förekomsten av vapen i bönders sigill i mantalslängder under en begränsad tid på 1700-talet i västra Sverige.

Alexander Ulltjärn

Alexander berättade om territoriella vapen, och i synnerhet om sockenvapen, vilka har tillkommit med Sockenheraldiska Institutets hjälp.

Förhoppningsvis kommer dessa föredrag som artiklar i Vapenbilden!

Det var dock inte bara dessa två som fick medaljer! Även Svenska Heraldiska Föreningens ordförande, Henric Åsklund, fick medalj. Tillsammans med Magnus Bäckmark belönades han med Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för betydande gärningar. Henric Åsklund fick den i 1:a storleken, att bäras runt halsen, och Magnus Bäckmark i 2:a storleken, i band på bröstet.

Efter föredragen berättade statsheraldiker Henrik Klackenberg kort om Lars O. Lagerqvists gärning, innan han tog oss med ut på en visning av utställningarna i Myntkabinettet.

Dagen på Myntkabinettet avslutades med stämman, som inte bjöd på några större nyheter i år, men Sami Nahas valdes till ordinarie ledamot, efter att ha varit suppleant i ett år.

Därefter följde den traditionsenliga årsmötesmiddagen, i år på Restaurang Arsenalen.

Visning av ”Dödens teater”

Söndagen började med visning av Livrustkammarens utställning Dödens teater, vilken jag varmt rekommenderar att besöka.

Visning av Ordenssalarna på Kungl. Slottet

2016-03-13 13.25.11

Serafimersköld för H.K.H. Prinsessan Leonore, hertiginna av Gotland.

Efter Livrustkammaren möttes gruppen av Ordensintendent Tom C. Bergroth i Västra Valvet innan han tog oss med upp i Ordenssalarna, var han berättade dels om de svenska ordnarnas historia, dels om själva Ordenssalarna. För en heraldiker är Serafimerordens sal självklart extra intressant, då en del Serafimervapnen är utställda där. Inom kort kommer även Prins Oscars sköld att hänga där, den är redan uppmålad! Vi fick även följa med ned i Skattkammaren och se de svenska kunga-, drottning- och arvfurstekronorna, samt brilianterade ordenstecken.

Lämna en kommentar

Filed under Heraldiker och härolder, Medaljer, Slott, Svenska Heraldiska Föreningen

Drottningen visar runt

I en ny serie som visas på danska DR visar H.M. Drottning Margrethe II runt i de danska kungliga slotten Amalienborg, Marselisborg Slot, Fredensborg Slot och Graasten Slot.

Här berättar hon dels om slottens historia och om sina egna minnen av dem. I det första avsnittet berättar hon bland annat om hur hennes mor tog med ett skick från det svenska hovet, nämligen hur de kungliga damerna neg för de folkvalda ledamöterna av Riksdagen vid Riksdagens högtidliga öppnande. Detta skick införde dåvarande Drottning Ingrid vid nyårstaffeln.

Det första avsnittet kan ses här.

Lämna en kommentar

Filed under Slott

Prins Oscar

Utöver de svenska ordnarna som H.K.H. Prins Oscar fick redan vid födelsen igår, blev han idag förklarad vara Hertig av Skåne, vilket som bekant kommer att synas i hans vapen, som kommer att ha Skånes landskapsvapen i tredje fältet.

Phaleristica

Kungen har precis tillkännagivit namn och titel för Kronprinsessans och Prins Daniels nyfödde son:

Hans Kunglig Höghet Oscar Carl Olof, Prins av Sverige, Hertig av Skåne

Han kommer att kallas Oscar. Enligt vad som gällt sedan 1748 kommer prinsen att skrivas in i Serafimerordens matrikel som nr. 873. På dopet kommer kungen att fästa ordens insignier i mindre format på dopklänningen, en tradition som återupplivades till Prinsessan Estelles dop 2012.

Dopband (2) Prinsessan Estelle med Serafimerorden vid sitt dop den 22 maj 2012.

Insignierna i original bärs dock först efter myndighetsdagen då de högtidligen överlämnas. Då kommer prinsen även, enligt praxis från 2013, att bära Nordstjärneordens kommendörstecken i svart band om halsen. Fram till 1975 fick prinsarna även Svärdsorden automatiskt.

Stora riksvapnet Carl XIII:s orden.

Ytterligare en orden som med automatik tillfaller de kungliga prinsarna (i detta fall inte prinsessorna) är Carl XIII:s orden. Instiftad 1811 som belöning för Frimurarordens högsta ämbetsmän. Orden har…

View original post 109 fler ord

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Installation av nya skotska persevanter

12771719_1682409805347609_6613673273386754050_oLiam Devlin skriver på Heraldry Society of Scotland Membership Secretary’s Blog om hur det gick till när de tre nya skotska persevanterna, inklusive han själv som ny Unicorn Pursuivant, installerades i sina ämbeten av Lord Lyon King of Arms i måndags.

Just denna form har inte använts sedan 1940-talet.

Lämna en kommentar

Filed under Heraldiker och härolder

De heraldiska proven

När man antar ett vapen finns det ett antal prov som man gör klokt i att utsätta det tilltänkta vapnet för innan man antar det (och förhoppningsvis låter registrera det i Svenskt Vapenregister, och därefter publicera i Skandinavisk Vapenrulla).

Kylskåpsprovet

Sätt upp en utskrift av vapenförslaget på kylskåpet, eller annan plats som passeras ofta, under en månads tid, och se hur man vänjer sig vid det.

Frimärksprovet

Förminska vapnet till frimärksstorlek och se om man fortfarande klart och tydligt kan se vad vapnet och dess symboler är.

Flatestilsprovet

Kan du rita vapnet utan kontur- och stödlinjer? Annars kanske det ska förenklas, och se upp med tinkturmöten!

Blasoneringsprovet

Kan Du återge blasoneringen av Ditt eget vapenförslag, utan fusklapp. Om inte, är det kanske för komplicerat.

Med tack till Eric Bylander och Jesper Wasling.

 

Att tänka på vid kompilering av vapen:”Kylskåpsprovet”: Sätt upp en utskrift av vapenförslaget på kylskåpet, eller…

Publicerat av Svenska Heraldiska Föreningen den 18 juni 2013

Lämna en kommentar

Filed under Råd och tips, Svenska Heraldiska Föreningen, Vapenkomponering

Heraldiker belönade med SHFGM

shfs-fc3b6rtjc3a4nstmedaljI fredags landade Svenska Heraldiska Föreningens medlemstidskrift Vapenbilden nr 104 i brevlådan, med motiveringarna till varför nästa års förtjänstmedaljörer belönas. Dessa motiveringar förtjänar att spridas för en vidare publik, men den som vill veta mer om medaljörerna får leta reda på tidskriften (bör finnas på ett bibliotek nära dig, om du ännu inte är medlem i Svenska Heraldiska Föreningen).

Medaljerna kommer att överlämnas på Svenska Heraldiska Föreningens årsmöte, där det även kommer att firas att det 2016 är föreningens 40-årsjubileum. Årsmötet kommer att äga rum på Kungl. Myntkabinettet.

Magnus Bäckmark

För sina insatser för heraldiken i Sverige i allmänhet och för sitt arbete i Svenska Heraldiska Föreningen i synnerhet. Magnus har gjort en monumental insats för Vapenbilden, som under hans långa tid som redaktör genomgick en fantastisk utveckling. Som heraldisk konstnär har han en högst personlig och lättigenkännlig stil. Med känslig penna kombinerar han en inbjudande sagolyster med en stringent förmåga att levandegöra sina bilder.

Lars O. Lagerqvist

För sin breda gärning inom kulturhistoria och främst numismatiken. Mynt och medaljer är heraldiken slagna kulturbärare – avgörande för vår förståelse för statssymbolernas utveckling. Lars har under decennier bjudit på ett lärt flöde av böcker och artiklar vars omfång söker sin like. Denne svensk numismatiks nestor visar vackert t.ex. i Vapenbilden hur mynt och heraldik går hand i hand. Dessutom en av våra mest långvariga medlemmar!

Alexander Ulltjärn

För sitt engagemang i Svenska Heraldiska Föreningen och särskilt för sina ovärderliga insatser för vår webbplats, vårt fönster mot världen. Alexanders arbete har spänt över hela registret från hemsidan till forumet Heraldica och databasen Källan, från tekniska djupdykningar till quizmaster och ansvarig för självstudiekursen i heraldik, samt som aktiv i Sockenheraldiska institutet.

Lämna en kommentar

Filed under Medaljer, Svenska Heraldiska Föreningen