Drottningen visar runt

I en ny serie som visas på danska DR visar H.M. Drottning Margrethe II runt i de danska kungliga slotten Amalienborg, Marselisborg Slot, Fredensborg Slot och Graasten Slot.

Här berättar hon dels om slottens historia och om sina egna minnen av dem. I det första avsnittet berättar hon bland annat om hur hennes mor tog med ett skick från det svenska hovet, nämligen hur de kungliga damerna neg för de folkvalda ledamöterna av Riksdagen vid Riksdagens högtidliga öppnande. Detta skick införde dåvarande Drottning Ingrid vid nyårstaffeln.

Det första avsnittet kan ses här.

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Slott

Prins Oscar

Utöver de svenska ordnarna som H.K.H. Prins Oscar fick redan vid födelsen igår, blev han idag förklarad vara Hertig av Skåne, vilket som bekant kommer att synas i hans vapen, som kommer att ha Skånes landskapsvapen i tredje fältet.

Phaleristica

Kungen har precis tillkännagivit namn och titel för Kronprinsessans och Prins Daniels nyfödde son:

Hans Kunglig Höghet Oscar Carl Olof, Prins av Sverige, Hertig av Skåne

Han kommer att kallas Oscar. Enligt vad som gällt sedan 1748 kommer prinsen att skrivas in i Serafimerordens matrikel som nr. 873. På dopet kommer kungen att fästa ordens insignier i mindre format på dopklänningen, en tradition som återupplivades till Prinsessan Estelles dop 2012.

Dopband (2) Prinsessan Estelle med Serafimerorden vid sitt dop den 22 maj 2012.

Insignierna i original bärs dock först efter myndighetsdagen då de högtidligen överlämnas. Då kommer prinsen även, enligt praxis från 2013, att bära Nordstjärneordens kommendörstecken i svart band om halsen. Fram till 1975 fick prinsarna även Svärdsorden automatiskt.

Stora riksvapnet Carl XIII:s orden.

Ytterligare en orden som med automatik tillfaller de kungliga prinsarna (i detta fall inte prinsessorna) är Carl XIII:s orden. Instiftad 1811 som belöning för Frimurarordens högsta ämbetsmän. Orden har…

View original post 109 fler ord

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Installation av nya skotska persevanter

12771719_1682409805347609_6613673273386754050_oLiam Devlin skriver på Heraldry Society of Scotland Membership Secretary’s Blog om hur det gick till när de tre nya skotska persevanterna, inklusive han själv som ny Unicorn Pursuivant, installerades i sina ämbeten av Lord Lyon King of Arms i måndags.

Just denna form har inte använts sedan 1940-talet.

Lämna en kommentar

Filed under Heraldiker och härolder

De heraldiska proven

När man antar ett vapen finns det ett antal prov som man gör klokt i att utsätta det tilltänkta vapnet för innan man antar det (och förhoppningsvis låter registrera det i Svenskt Vapenregister, och därefter publicera i Skandinavisk Vapenrulla).

Kylskåpsprovet

Sätt upp en utskrift av vapenförslaget på kylskåpet, eller annan plats som passeras ofta, under en månads tid, och se hur man vänjer sig vid det.

Frimärksprovet

Förminska vapnet till frimärksstorlek och se om man fortfarande klart och tydligt kan se vad vapnet och dess symboler är.

Flatestilsprovet

Kan du rita vapnet utan kontur- och stödlinjer? Annars kanske det ska förenklas, och se upp med tinkturmöten!

Blasoneringsprovet

Kan Du återge blasoneringen av Ditt eget vapenförslag, utan fusklapp. Om inte, är det kanske för komplicerat.

Med tack till Eric Bylander och Jesper Wasling.

 

Att tänka på vid kompilering av vapen:”Kylskåpsprovet”: Sätt upp en utskrift av vapenförslaget på kylskåpet, eller…

Publicerat av Svenska Heraldiska Föreningen den 18 juni 2013

Lämna en kommentar

Filed under Råd och tips, Svenska Heraldiska Föreningen, Vapenkomponering

Heraldiker belönade med SHFGM

shfs-fc3b6rtjc3a4nstmedaljI fredags landade Svenska Heraldiska Föreningens medlemstidskrift Vapenbilden nr 104 i brevlådan, med motiveringarna till varför nästa års förtjänstmedaljörer belönas. Dessa motiveringar förtjänar att spridas för en vidare publik, men den som vill veta mer om medaljörerna får leta reda på tidskriften (bör finnas på ett bibliotek nära dig, om du ännu inte är medlem i Svenska Heraldiska Föreningen).

Medaljerna kommer att överlämnas på Svenska Heraldiska Föreningens årsmöte, där det även kommer att firas att det 2016 är föreningens 40-årsjubileum. Årsmötet kommer att äga rum på Kungl. Myntkabinettet.

Magnus Bäckmark

För sina insatser för heraldiken i Sverige i allmänhet och för sitt arbete i Svenska Heraldiska Föreningen i synnerhet. Magnus har gjort en monumental insats för Vapenbilden, som under hans långa tid som redaktör genomgick en fantastisk utveckling. Som heraldisk konstnär har han en högst personlig och lättigenkännlig stil. Med känslig penna kombinerar han en inbjudande sagolyster med en stringent förmåga att levandegöra sina bilder.

Lars O. Lagerqvist

För sin breda gärning inom kulturhistoria och främst numismatiken. Mynt och medaljer är heraldiken slagna kulturbärare – avgörande för vår förståelse för statssymbolernas utveckling. Lars har under decennier bjudit på ett lärt flöde av böcker och artiklar vars omfång söker sin like. Denne svensk numismatiks nestor visar vackert t.ex. i Vapenbilden hur mynt och heraldik går hand i hand. Dessutom en av våra mest långvariga medlemmar!

Alexander Ulltjärn

För sitt engagemang i Svenska Heraldiska Föreningen och särskilt för sina ovärderliga insatser för vår webbplats, vårt fönster mot världen. Alexanders arbete har spänt över hela registret från hemsidan till forumet Heraldica och databasen Källan, från tekniska djupdykningar till quizmaster och ansvarig för självstudiekursen i heraldik, samt som aktiv i Sockenheraldiska institutet.

Lämna en kommentar

Filed under Medaljer, Svenska Heraldiska Föreningen

Lunds heraldiska seminarium XIII • Akademisk dräkt och ceremoni

Igår var Societas Heraldica Lundensis värd för Lunds heraldiska seminarium XIII • Akademisk dräkt och ceremoni, med inledande föredrag av Lunds universitets övermarskalk Carin Brennerskräddarmästare Annika Karpuniversitetslektor Cajsa Sjöberg och arkivarie Fredrik Tersmeden.

Dagen inleddes med att arkivarie Fredrik Tersmeden berättade om Bruket av akademiska högtidsdräkter vid Lunds universitet – en historisk översikt, och tog oss med på en resa genom tiden, och visade att professorskåpor användes redan vid universitetets start, men föll ur bruk, för att åter tas i bruk, liksom det skedde med rektorskåpan.

Därefter fick vi en insikt i En övermarskalks arbetsuppgifter när Lunds universitets övermarskalk Carin Brenner berättade om doktorspromotionen, och andra akademiska högtider.

Efter en god lunch på Klostergatans Vin & Delikatess visade skräddarmästare Annika Karp oss Symbolerna i den akademiska dräkten, främst den akademiska frackkragen, och hur den framställs. Undertecknad fann det naturligtvis intressant att teologer vid Lunds universitet är de enda som har en egen krage (med ett strålkors), medan övriga använder samma (med en stjärna).

Sist ut var universitetslektor Cajsa Sjöberg som gav oss en snabb lektion i Latinet vid promotionen, så att vi alla bättre hänger med vid nästa års doktorspromotion.

Seminariemiddagen var även i år förlagd till Grand Hotel, och liksom förra året, bestod den av specialmenyn ”Grand anno 1899”.

2 kommentarer

Filed under Societas Heraldica Lundensis

Fladdrande heraldik inom Svenska kyrkan?

Utanför många kyrkor och församlingshem i vårt land syns Svenska kyrkans vapen flagga från en, eller flera flaggstänger, ibland som en kvadratisk duk, ibland som en rektangulär duk. Denna flagga fyller såklart sitt syfte: Att visa att här finns en av Svenska kyrkans församlingar.

Hur gör då den församling som har ett eget vapen, och skulle vilja använda sin egen vapenflagga, samtidigt som man visar att man är en del av Svenska kyrkan? Har man två flaggstänger, så är det ju enkelt: Svenska kyrkans flagga på en stång, och den egna församlingens på en stång.

Men hur gör man när det bara finns en flaggstång?

Jag har funderat över två alternativ, det kan finnas andra:

  1. Överst Svenska kyrkans vimpel, följd av kvadratisk vapenflagga för den egna församlingen.
  2. Kvadratisk vapenflagga, med en tunga överst bestående av det gemensamma vapnet.

Vilket som fungerar bäst får tiden utvisa.

Kyrklig-flaggning-1

Kyrklig-flaggning-2

3 kommentarer

Filed under Vapenflagga