The Banner of Stockholm

Idag, på Eriksdagen, uppmärksammar Anton Pihl att Stockholm har ett krönt Erikshuvud i sitt vapen, och därmed också i flaggan!

Anton Pihl

Skærmbillede 2018-05-16 kl. 21.02.02

May 18 is Saint Eric’s Day. The Swedish King Erik Jedvardsson, stabbed and beheaded on Ascension Thursday 1160, is the patron saint of Sweden and its capital city. In the 14th Century Saint Eric’s head first appeared on the seal of Stockholm. Today it features on the city’s blue-yellow flag.

The flag of Stockholm, capital of Sweden, is a heraldic banner of the city’s arms: In a blue field the golden head of Saint Eric en face crowned with a golden royal crown. The oldest known seal of the city with Saint Eric’s head is from 1376. In the 20th Century it became common for the City of Stockholm to use its armorial bearings in flag form. The city flag flies in front of the city hall, Stockholms stadshus, for example.

Wether or not Erik Jedvardsson was a particularly holy man we will never know. No contemporary sources from…

View original post 240 fler ord

Annonser

Besök på Kungliga Patriotiska sällskapet

Jonas Arnell har gjort ett intressant besök hos Kungl. Patriotiska Sällskapet, och fått veta lite om deras medaljer.

jonar242

Häromdagen begav jag mig till Eriksbergsgatan 12A för att stifta lite närmare bekantskap med Kungliga Patriotiska Sällskapet, efter överenskommelse med sällskapets sekreterare Marianne Reuterskiöld och biträdande sekreterare Annette Jonsson.

Sällskapets historia sträcker sig 250 år tillbaka i tiden. Det är under 1760-talet, i frihetstidens slutskede, som man först möter namnet ”Svenska Patriotiska Sällskapet till konsters, slöjders och rikets näringars uppmuntran”. Sällskapet grundades 1766. År 1772 utfärdades Kunglig stadfästelse av Sällskapets grundregler, varefter Sällskapet kallades Kungl. (Svenska) Patriotiska Sällskapet. Att ett sällskap kallar sig för patriotiskt skulle i dagens samhälle kunna synas vara en politisk markering, men inte riktigt så då – som Sällskapet själv skriver: En patriot är en människa som arbetar för det allmännas bästa och inte bara för egen vinning. Syftet för sällskapet är alltså att stödja och uppmuntra dem som arbetar för det allmännas bästa avseende Sverige.

För detta har man i huvudsak två verktyg: fördelning av fonderade medel och medaljutgivningen. Fonderna är i…

View original post 1 125 fler ord

Heraldic Banners of U.S. Presidents

Anton Pihl har skrivit om fanor för de amerikanska presidenterna.

Anton Pihl

skaermbillede-2017-02-28-kl-06-57-25Washington, Jefferson, Roosevelt, Eisenhower, Kennedy, etc. More than a third of America’s presidents have had their own personal coat of arms. But almost none of them have been displayed in public. This is how they would look in flag form, as banners of arms.

The American Heraldry Society must be commended for having collected and made public all available knowledge on the heraldry of U.S. Presidents and other historic figures in American history. Their research shows that about half of the presidential arms are family arms inherited by a President. The other half are arms created for a President, inspired by his ancestry, his family name or the symbols of office.

Except for the arms of the 1st President of the United States, presidential arms are virtually unknown. In only two cases, banners of these arms have been used in public. The illustration shows how heraldic banners of six U.S…

View original post 444 fler ord

Lord Lyons regalier

lyoncrown
Lord Lyons krona, tillverkad 2003.

Liam Devlin, Unicorn Pursuivant, presenterar en del av de regalier som används av Lord Lyon och hans härolder och persevanter på Heraldry Society of Scotland Membership Secretary’s Blog.

Det som presenteras, med länkar, är Lord Lyons ämbetskedja, och berättelsen om dess tillkommelse; de ämbetstecken som bärs av extraordinarie härolder, samt tillkommelsen av 1821 års ämbetstecken; Lord Lyons krona, en enklare variant av den skotska kungakronan, används numera enbart vid kröningsgudstjänsten; och slutligen nya tabarder.

Att bruka sitt vapen I

Fr. Guy Selvester visar olika exempel på hur en vapenbärare kan använda olika uppritningar beroende på vilken kontext vapnet används. De vapen som Fr. Selvester presenterar tillhör anglikanerna biskop Gregory Cameron (St. Asaphs stift, Church in Wales), och Fr. Robin Ward, rektor vid St. Stephen’s House, Oxford (Church of England).

Karlstads biskopars vapenrulla

Fredrik Höglund har tagit fram en intressant vapenrulla för Karlstad stifts superintendenter och biskopar. Jag hoppas att han går vidare och även försöker hitta eventuella sigill som biskoparna kan ha använt, det är ju inte alls omöjligt att där hitta heraldiska motiv.

Under Wermlandsörnen

Det har blivit dags att summera de senaste dagarnas grävande i Karlstads stifts heraldiska förflutna. Första konstakten med biskopsvapen fick jag när Esbjörn Hagberg tillträdde sitt stift och följde Bengt Wadensjös exempel att anta ett ämbetsvapen som biskop. Vi står nu mitt i ett biskopsval i stiftet och den som väljs till Hagbergs efterträdare kommer med all säkerhet att följa den numera etablerade seden att biskopar i Svenska kyrkan antar ett heraldiskt vapen när de tillträder.

Annars har det varit tunt med biskopsvapen i Sverige efter reformationen. Vilket i och för sig inte betyder att biskoparna inte har befattat sig med heraldik. När jag pysslade med kyrklig heraldik på min hemsida Wermlandsheraldik skrapade jag lite på ytan och kunde konstatera att Claes Herman Rundgren förde ett vapen som frimurare, Anton Niklas Sundberg förde ett vapen, eftersom han som ärkebiskop utnämndes till serafimerriddare och att Georg Claes Schröders barn adlades för faderns förtjänster och därmed fick ett…

View original post 362 fler ord