En nytillverkad medeltida vapenskjorta

Missa inte avsnitt 5 av tv-serien A Stitch in Time som tar upp Edvards, den svarte prinsen, vapenskjorta, och låter tillverka en nutida kopia. För att kunna göra detta experimenterar man sig fram till hur man kunde, kanske borde, ha gjort när originalet tillverkades någon gång på 1300-talets andra hälft.

Man får onekligen lust att göra en egen med det egna vapnet! Bara synd att bruket av rustning till vardags är så litet…

Annonser

Heraldik och liturgi

Bloggen Liturgical Arts Journal publicerade nyligen en artikel om hur heraldik kan användas i kyrkan, The Rich Tradition of Ecclesiastical Heraldry in the Liturgical Arts av Shawn R. Tribe.

The arms of Blessed John Henry Cardinal Newman as found on the Low Mass sets in his private chapel in the Birmingham Oratory
The arms of Blessed John Henry Cardinal Newman as found on the Low Mass sets in his private chapel in the Birmingham Oratory

I artikeln visar Tribe några av de många sätt som heraldiska vapen kan användas i kyrkan, från snidade vapen hängda över biskopens cathedra till broderade på liturgiska kläder såsom mässhakar och korkåpor.

Majoriteten av hans exempel visar biskopar, kardinaler eller påvar, men det finns inget som hindrar att även en ”vanlig präst” låter brodera sitt vapen på en mässhake.

För övrigt visar han även den servis som påven Benedikt XVI fick med sitt vapen på.

Jag ser fram emot att få se fler biskopar, präster och diakoner med liturgiska plagg med sina vapen på, även i Svenska kyrkan! De är dessutom utmärkta presenter, varför inte en mitra till biskopen med vapnet broderat på banden (infulae)?

Att lägga ner kräklan

Biskop Sven-Bernhard Fast
Biskop Sven-Bernhard Fasts vapen som emeritusbiskop, utan kräkla. Ritat av Ronny Andersen 2018.

När en stiftsbiskop går i pension lägger han, eller hon, kräklan som visar på jurisdiktionen över stiftet på domkyrkans altare, som ett tecken på att han eller hon inte längre har jurisdiktionen över stiftet. Därmed påbörjas ett interregnum tills den nya biskopen vigs i Uppsala, oftast ungefär en vecka senare.

Igår gjorde biskop Sven-Bernhard Fast av Visby just detta! Tyvärr kunde jag inte vara där själv.

När den fysiska kräklan nedlägges, så sker samma sak i biskopens vapen. Biskop Sven-Bernhard fick igår en gåva från några av oss som han har antagit som prästkandidater för Visby, och i flertalet tillfällen också vigt till präster. Han fått nya korrespondenskort, tryckta i högtryck (eller som det heter på engelska: Letterpress), med sitt vapen som biskop emeritus.

Vapnet är komponerat av undertecknad 2011 i samband med biskopsvigningen och nyritat av danske kunglige vapenmålaren Ronny Andersen. Korrespondenskorten är tryckta av Quadratim Letterpress i Portugal.

Vad är ett ämbetsvapen?

Sedan ett halvt århundrade har Svenska kyrkans biskopar åter börjat anta vapen att använda i sin ämbetsutövning, stort sett tack vare Bengt Olof Käldes och Jan Ranekes insatser. Dessa vapen utgör sedan, när de är sammanställda med stiftens vapen, biskoparnas ämbetsvapen.

Vad är ett ämbetsvapen?

Andersen-Biskop-Johan-Tyrberg-personligt-vapen-web
Biskop Johan Tyrbergs personliga vapen, ritat av Ronny Andersen.

Ämbetsvapen består av två eller flera delar/fält, varav en del är ämbetshållarens personliga vapen. De andra delarna/fälten består av vapnen för de enheter som ämbetsinnehavaren har jurisdiktion/befäl över.

 

Om vi använder biskop Johan Tyrberg, biskop av Lund sedan 2014, som exempel, så är hans personliga vapen:

Delad medelst en vågskura i blått, vari en lysande lanterna av guld, och silver, vari ett blått ankare med lägg och stock i form av ett latinskt kors.

Detta kan sedan sammanställas med Lunds stifts vapen, så länge som han är stiftsbiskop där. Efter pensionen, eller flytt till annat stift, så bortlägges stiftets vapen, alternativ byts ut mot det nya stiftets vapen. I nyare tid sker detta vanligtvis enbart för ärkebiskop som har varit biskop i ett annat stift, men det finns inget som hindrar att en biskop väljs till ett annat stift. Så har hänt för! Vid pensionen upphör även bruket av kräkla, och korsstav för biskopar av Lund och ärkebiskopar av Uppsala, så att det enbart är timbrerat med mitran.

Vad innebär det?

Andersen-Biskop-Johan-Tyrberg-ambetsvapen-web
Biskop Johan Tyrbergs ämbetsvapen, bestående av Lunds stifts vapen sammanställt med hans personliga vapen. Timbreringen – mitran, kräklan och korsstaven – anger hans värdighets som biskop och att Lunds stift har varit ärkebiskopssäte. Uppritat av Ronny Andersen.

I korthet betyder det att när ett biskopsvapen komponeras är det nödvändigt att det personliga vapnet är unikt, oavsett vad det planeras att sammanställas med. Det är också det personliga vapnet som registreras i Svenskt Vapenregister. I Skandinavisk Vapenrulla publiceras av tradition det sammanställda ämbetsvapnet, och i ärkebiskoparnas fall en gång till med den nya uppritningen tillsammans med Uppsala stifts vapen.

 

Det personliga vapnet kan även antas för kommande generationer, så gjorde exempelvis biskop Karl-Johan Tyrberg, biskop av Härnösand 1991-2001, som är farbror till biskop Johan Tyrberg av Lund, men enbart i rakt nedstigande led, så brorsonen kunde inte använda det vapnet. Ett gemensamt element för de två är dock ankaret.

Är det bara biskopar som har ämbetsvapen?

Nej! Det är inte bara biskopar som har ämbetsvapen, men de är bland de mer synliga brukarna av sina ämbetsvapen. Särskilt synliga är de förstås i kyrkliga sammanhang, men de syns även i andra sammanhang.

biskopsvapen20tyrberg
Biskop Karl-Johan Tyrbergs ämbetsvapen som biskop av Härnösand. Notera att stiftets vapen ska ha ett blått fält, inte svart. Uppritat av Bengt Olof Kälde, senare färglagt.

Inom kyrkan kan även kontraktsprostar och kyrkoherdar använda ämbetsvapen, då de har anförtrotts ansvaret över specifika områden, nämligen kontrakt eller pastorat. I en del fall har dessa områden vapen, och det är då möjligt att sammanställa dessa med de personliga vapnen och på så sätt skapa ämbetsvapen.

Utanför kyrkan har ämbetsvapen använts av bland andra Notarie Publicus. Ett inom den heraldiska världen känt exempel är Svenska Heraldiska Föreningens ordförande som sammanställer föreningens vapen med sitt eget vapen under tiden som ordförande.

Säck och aska!

Expressen har idag avpublicerat inlägget om H.K.H. Prins Gabriels vapen och klätt sig i säck och aska, eller så nära säck och aska Expressen kommer:

Hej Claus,

Tack för att du uppmärksammade oss på misstagen. Vi har sedan ditt mejl avpublicerat klippet, infört en rättelse på vår sajt (https://www.expressen.se/om-expressen/expressen-rattar-12/) och kommer i nästa veckas ”Kungafamiljen” att påtala de felaktiga faktauppgifterna som togs upp i studion.

Med vänliga hälsningar,

[NN]
Expressen

Så många fel på så kort tid

Expressen har haft ett inslag om H.K.H. Prins Gabriels vapen, med rubriken Därför designar inte Carl Philip för sonen, och sällan har man sett så många faktafel på så kort tid!

Inte nog med att de börjar med att hävda att det bara är kungligheter och städer som får ha heraldiska vapen, de visar därefter att de inte alls är insatta i ämnet de ska kommentera.

Jesper Wasling har på sin blogg gjort en sammanställning av felen, med tidsangivelser:

  • 30 sek: Jo, alla får ta sig ett vapen.
  • 40 sek: Nej, det heter inte riksheraldiker. Det ämbetet avskaffades 1953. Numera är det en statsheraldiker, som är enhetschef på Riksarkivet​
  • 45 sek: Nej, man tillverkar inte ett vapen, man komponerar det. Nu komponerar inte statsheraldikern speciellt många kungliga vapen heller eftersom de följer en mall, men det är ju bara detaljer.
  • 50 sek: Nej Henrik Dahlström är inte statsheraldiker. Henrik är konstnär som anlitas av statsheraldikern (jo, han har en deltidstjänst), och denne statsheraldiker heter Henrik Klackenberg. Klackenberg är för övrigt också kammarherre vid hovstaten så honom bör, rimligen, krönikören känna personligen.
  • 1 min: Nörderi, men ändå – Vapnet har inte fyra ”bitar” det har fyra fält.
  • 1.05 min: Och de ”svenska symboler” som nämns är Sveriges statsvapen och ett landskapsvapen.
  • 1.20 min: Att säga att dalpilarna ”kom till kännedom” på 1520-talet känns lite som om personen läst men inte förstått. Vapenskölden/sigillet med pilarna är känt från 1520-talet. Pilarna i sig är armborstpilar, som dock var lite kortare än de som användes av ex tyska knektar, därav namnet dalpil.
  • 1.35 min: Nej, det är inte en krans runt skölden. Det är en kedja.
  • 1.40 min: Prins Carl Philip får ”designa” i betydelsen ”rita upp” Gabriels sköld så mycket som han vill. Han får däremot inte hitta på något eget, vilket krönikören själv sa 30 sekunder tidigare i inslaget.
  • 2.35 min: Jo, Gabriel kommer visst att använda detta vapen. Eftersom han är prins och medlem av kungahuset är hans vapensköld en del av Sveriges officiella symboler. Låt gå att vi i allmänheten inte kommer att kunna se vapnet så ofta, men det är en helt annan sak.

UPPDATERING:
Expressen har avpublicerat inlägget och skickat ut en rättelse.