Heraldiker belönade med SHFGM

shfs-fc3b6rtjc3a4nstmedaljI fredags landade Svenska Heraldiska Föreningens medlemstidskrift Vapenbilden nr 104 i brevlådan, med motiveringarna till varför nästa års förtjänstmedaljörer belönas. Dessa motiveringar förtjänar att spridas för en vidare publik, men den som vill veta mer om medaljörerna får leta reda på tidskriften (bör finnas på ett bibliotek nära dig, om du ännu inte är medlem i Svenska Heraldiska Föreningen).

Medaljerna kommer att överlämnas på Svenska Heraldiska Föreningens årsmöte, där det även kommer att firas att det 2016 är föreningens 40-årsjubileum. Årsmötet kommer att äga rum på Kungl. Myntkabinettet.

Magnus Bäckmark

För sina insatser för heraldiken i Sverige i allmänhet och för sitt arbete i Svenska Heraldiska Föreningen i synnerhet. Magnus har gjort en monumental insats för Vapenbilden, som under hans långa tid som redaktör genomgick en fantastisk utveckling. Som heraldisk konstnär har han en högst personlig och lättigenkännlig stil. Med känslig penna kombinerar han en inbjudande sagolyster med en stringent förmåga att levandegöra sina bilder.

Lars O. Lagerqvist

För sin breda gärning inom kulturhistoria och främst numismatiken. Mynt och medaljer är heraldiken slagna kulturbärare – avgörande för vår förståelse för statssymbolernas utveckling. Lars har under decennier bjudit på ett lärt flöde av böcker och artiklar vars omfång söker sin like. Denne svensk numismatiks nestor visar vackert t.ex. i Vapenbilden hur mynt och heraldik går hand i hand. Dessutom en av våra mest långvariga medlemmar!

Alexander Ulltjärn

För sitt engagemang i Svenska Heraldiska Föreningen och särskilt för sina ovärderliga insatser för vår webbplats, vårt fönster mot världen. Alexanders arbete har spänt över hela registret från hemsidan till forumet Heraldica och databasen Källan, från tekniska djupdykningar till quizmaster och ansvarig för självstudiekursen i heraldik, samt som aktiv i Sockenheraldiska institutet.

Annonser