Lunds heraldiska seminarium XIII • Akademisk dräkt och ceremoni

Igår var Societas Heraldica Lundensis värd för Lunds heraldiska seminarium XIII • Akademisk dräkt och ceremoni, med inledande föredrag av Lunds universitets övermarskalk Carin Brennerskräddarmästare Annika Karpuniversitetslektor Cajsa Sjöberg och arkivarie Fredrik Tersmeden.

Dagen inleddes med att arkivarie Fredrik Tersmeden berättade om Bruket av akademiska högtidsdräkter vid Lunds universitet – en historisk översikt, och tog oss med på en resa genom tiden, och visade att professorskåpor användes redan vid universitetets start, men föll ur bruk, för att åter tas i bruk, liksom det skedde med rektorskåpan.

Därefter fick vi en insikt i En övermarskalks arbetsuppgifter när Lunds universitets övermarskalk Carin Brenner berättade om doktorspromotionen, och andra akademiska högtider.

Efter en god lunch på Klostergatans Vin & Delikatess visade skräddarmästare Annika Karp oss Symbolerna i den akademiska dräkten, främst den akademiska frackkragen, och hur den framställs. Undertecknad fann det naturligtvis intressant att teologer vid Lunds universitet är de enda som har en egen krage (med ett strålkors), medan övriga använder samma (med en stjärna).

Sist ut var universitetslektor Cajsa Sjöberg som gav oss en snabb lektion i Latinet vid promotionen, så att vi alla bättre hänger med vid nästa års doktorspromotion.

Seminariemiddagen var även i år förlagd till Grand Hotel, och liksom förra året, bestod den av specialmenyn ”Grand anno 1899”.

Annonser