Fladdrande heraldik inom Svenska kyrkan?

Utanför många kyrkor och församlingshem i vårt land syns Svenska kyrkans vapen flagga från en, eller flera flaggstänger, ibland som en kvadratisk duk, ibland som en rektangulär duk. Denna flagga fyller såklart sitt syfte: Att visa att här finns en av Svenska kyrkans församlingar.

Hur gör då den församling som har ett eget vapen, och skulle vilja använda sin egen vapenflagga, samtidigt som man visar att man är en del av Svenska kyrkan? Har man två flaggstänger, så är det ju enkelt: Svenska kyrkans flagga på en stång, och den egna församlingens på en stång.

Men hur gör man när det bara finns en flaggstång?

Jag har funderat över två alternativ, det kan finnas andra:

  1. Överst Svenska kyrkans vimpel, följd av kvadratisk vapenflagga för den egna församlingen.
  2. Kvadratisk vapenflagga, med en tunga överst bestående av det gemensamma vapnet.

Vilket som fungerar bäst får tiden utvisa.

Kyrklig-flaggning-1

Kyrklig-flaggning-2

Annonser