Svenska ståthållarskapet av PåvlHGO för Gaza/Irak/Syrien

Stöd Heliga Gravens arbete i Det Heliga Landet du med!

jonar242

Påvliga Heliga gravens orden bedriver hjälpverksamhet i det Heliga landet utan hänsyn till tro och en insamling pågår till förmån för krishärdarna i regionen. Genom att sätta in pengar på Svenska ståthållarskapets av PåvlHGO bankgiro 5828-7640 och märka insättningen med Gaza, Irak, Syrien så kommer medlen behövande till del. Bidra med en hundring du också, behoven är stora!

View original post

Annonser