Kläderna gör mannen?

Kläder är en viktig del i en politikers varumärke skriver Ylva Engström, men naturligtvis gäller det även andra grupper!

Själv kom jag att tänka på diakoner, präster och biskopar. Här gäller det faktiskt att klä sig ordentligt för att kunna utföra sitt ämbete ordentligt. Jag minns fortfarande hur en biskop berättade hur hon fått klagomål på hur prästen vad klädd i jeans och stövlar under röcklinet på en begravning, och hur detta faktiskt hade stört sorgehuset. Hade lätt kunnat undvikas, även om det har blivit allt mer populärt med en ”nerklädd” stil. Vi prästkandidater förmanades att hon inte önskade få dylika samtal om oss!

En annan mig närstående grupp – heraldiker – förefaller vara lagd åt det betydligt mer formellare hållet. Kunde tydligt märkas när vi var samlade i helgen till konferens i Trondheim om kyrklig heraldik. Majoriteten hade kavaj eller mörk kostym, och lördagens festbankett såg en klar majoritet i smoking! Naturligtvis är det inte nödvändigt att folk klär upp sig, men nog är det trevligt!

Annonser

Flagga heraldiskt korrekt!

Svenska Heraldiska Föreningens flaggaEfter att undertecknad 2010 inlämnade ett medborgarförslag om att kommunen skulle införskaffa heraldiskt korrekta flaggor beslöts, efter att ärendet först hade återremitterats på grund av undermålig beredning, att det på flaggstången vid rådhuset skulle flaggas med en heraldiskt korrekt flagga.

När kommunen äntligen, tre år senare, införskaffar en ny flagga är den fel! Man har visserligen skaffat en kvadratisk flagga utan texten Lund, men med hela vapnet på vit bakgrund. Heraldiskt sett är detta inkorrekt, då det innebär att Lunds vapen skulle vara den välbekanta silverfärgade skölden med den röda borgen, med krona och allt, ovanpå en vit sköld. Så är icke fallet!

En heraldiskt korrekt flagga låter sköldens innehåll fylla hela flaggduken, och är i Sverige kvadratisk. I medborgarförslaget uppvisades modeller för hur en heraldiskt korrekt flagga ser ut, samt hänvisades till statsheraldikern, om kommunen inte på egen hand klarade av att ta fram dessa flaggor. Samme statsheraldiker har för övrigt redan engagerat sig i flaggningen på Stortorget, och hjälpt kommunen med att få rätt på denna!

Behöver kommunen mer hjälp så behöver man inte leta länge. Det finns ett heraldiskt sällskap i Lund – Societas Heraldica Lundensis – och såväl ordförande som vice ordförande för Svenska Heraldiska Föreningen bor i Lunds kommun!

Inte heller är det svårt att hitta kommuner som gör det rätt: ett snabbt besök till Sjöbo, Kävlinge, Hässleholm eller Helsingborg visar hur det ska se ut! Däremot behöver man ju inte ta efter Malmös dåliga exempel.

Så, kära Lunds kommun: Gör om! Gör rätt! Och behöver ni hjälp, så är det bara att fråga! För inte försöker väl kommunala tjänstemän medvetet motarbeta ett beslut i kommunfullmäktige?

Claus K Berntsen
Sekreterare
Societas Heraldica Lundensis (Lunds Heraldiska Sällskap)