Heraldik för nybörjare

Omslag

En av de bästa introduktionerna till heraldiken på senare år är den skrift som Svenska Heraldiska Föreningen kom med för ett par år sedan: Heraldik för nybörjare.

Jag rekommenderar den varmt till alla som är lite nyfikna på heraldik, och undrar vad det är för något och hur man kan använda det idag.
Boken kostar 90 kr (50 kr om man är medlem i Svenska Heraldiska Föreningen) och beställs direkt från Svenska Heraldiska Föreningen.

Wasling, Jesper, red. Heraldik för nybörjare. Svenska Heraldiska Föreningens skriftserie 1. Borås: Svenska Heraldiska Föreningen, 2005. ISBN 91-975743-0-9.

Annonser