Karin Johannessons biskopsvapen

Biskop Karin Johannessons ämbetsvapen, komponerat av Claus K. Berntsen, och uppmålat av Ronny Andersen.

Som ansvarig för Svenska Heraldiska Föreningens arbetsgrupp för kyrklig heraldik har jag haft förmånen att få hjälpa flera biskopar med antagandet av deras vapen. En uppgift jag sätter stort värde på, då det är viktigt att biskoparna, som några av våra synligaste vapenbärare, har vapen som följer god heraldisk sed.

Senaste biskopen som jag har fått hjälpa med detta är blivande biskopen i Uppsala stift, Karin Johannesson. Hon har valt ett talande vapen, ”I blått en kalk av silver med en ur kalken uppväxande naturlig lilja av guld”,¹ med kalken för Johannesson och liljan för Karin.

Kalken är ett av aposteln Sankt Johannes helgonattribut, då han enligt Legenda aurea drack en bägare med gift utan att ta skada. Detta hände för att gudinnan Dianas överstepräst Aristodemus skulle omvändas.² Liljan är ett av Sankta Katarina av Sienas helgonattribut, något oklart varför då källorna är oeniga. Möjligtvis kommer det sig av att det berättas att hennes huvud smugglades ut ur Rom i en väska för att kunna läggas till vila i Sienna. När väskan inspekterades av Roms vakter var den full av lilje- eller rosenblad.³

¹ Svenskt Vapenregister, Pågående granskning, ansökan 2018:56.
² Jacobus de Voragine, Gyllene legender = Legenda aurea, Artos, Skellefteå, 2007, s. 90-91, 94.
³ New World Encyclopedia, Catherine of Siena, hämtad 2019-02-21.

Detta är en bearbetad version av en artikel på Svenska Heraldiska Föreningens hemsida. Där finns mer information valspråket.

Lunds universitets årshögtid och Karin Dahlgrens Minnesfond

Lunds universitet invigdes på Karldagen, den 28 januari, 1668, och har därmed sin högtidsdag idag. Själv årshögtiden firas dock numera på fredagen närmst den 28 januari, och i år firades den 351:a årsdagen alltså i fredags, den 25 januari 2019. Under årshögtiden uppmärksammar universitetet ett antal personer genom utdelande av medaljer, priser och stipendier. I år hade jag den stora äran att vara en av de som uppmärksammades på detta sätt då jag fick ta emot Karin Dahlgrens Minnesfonds stipendium med följande motivering:

Karin Dahlgren innehade tjänsten som övermarskalk vid Lunds universitet i drygt tjugo år. I den verksamhet som Karin bedrev utgjorde studenter en betydelsefull och vital del. Ändamålet med Karin Dahlgrens Minnesfond skall vara att främja fostran och utbildning av studerande vid Lunds universitet med särskilt beaktande av sådana personer som vårdar och utvecklar akademiska traditioner.

Årets stipendium går till en person som alldeles utomordentligt uppfyller fondens ändamål, bland annat genom sitt enorma engagemang och på eget initiativ mycket målmedvetet tagit fram nya fanor – som till och med är heraldiskt korrekta!

Till min stora glädje var alla 13 nya nationsfanor dessutom närvarande!

Svenska Faleristiska Föreningen

Roliga nyheter!

Ser fram emot att kunna bli medlem i den nybildade föreningen!

Phaleristica

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA Nordstjärnan, en vetenskaplig och faleristisk symbol. Den vet ej av nedgång.

Den 6 mars 2018 samlades en handfull faleristiskt intresserade i Gamla stan för att bilda en förening som inte har återinförandet av de svenska riddarordnarna som syfte, utan att lyfta fram faleristiken i sig.

Föreningen har haft en långsam och försiktig start, men är nu mer stabilt grundlagd. Målsättningen är att vara en mötesplats för alla som är intresserade av ordnar och medaljer.

I föreningen finns bland annat personerna bakom medalj.nu, samt bloggarna Phaleristica, Silvermedaljen och medaljBlogg. Bloggaren Jonar242 är revisor.

Mer information kommer att följa på http://www.faleristik.se som i skrivande stund är under uppbyggnad.

Visa originalinlägg

Heraldiska exlibris

Som ett led i firandet av Societas Heraldica Scandinavicas 60-årsjubileum år 2019 kommer sällskapet att ge ut en bok med heraldiska exlibris.

Detta har medfört att ett flertal nya exlibris har färdigställts, i många fall exlibris som har planerats under lång tid. Ett av dessa som nyligen har tryckts är makarna Lars och Martin Trägens gemensamma exlibris.

Det Trägenska exlibriset är ritat av den heraldiska konstnären Kim Dohm-Hansen, som också är Svenska Vapenkollegiets huskonstnär och ritar alla nya vapen till Svenskt Vapenregister. Trycket är utfört av Quadratim Letterpress i Portugal i boktryck/Letterpress, samma firma som tryckte korrespondenskort till biskop Sven-Bernhard Fast. Det färdiga exlibriset mäter 65 x 105 mm och pappret är elfenbensvitt 130 g.

Motivet anspelar utöver deras gemensamma vapen även på ägarnas namnhelgon: S:t Martin av Tours, den romerske soldaten som delade sin mantel för att kunna dela den med en tiggare, och S:t Laurentius, diakon i Rom som avrättades år 258 genom att läggas på ett halster över eld. S:t Laurentius håller sitt halster som han ofta avbildas med.

Vapnet syns i den medelst vågskuror kvadrerade solen. Vapnet är registrerat i Svenskt Vapenregister med nummer SV-68.

Exlibris-Traegen

Förlaga till exlibris för Lars och Martin Trägen, ritat av Kim Dohm-Hansen.

Har du ett exlibris? Skicka gärna in det till jubileumsboken! Mer information på https://heraldik.org/nordiske-heraldiske-exlibris/

Cromwells begravningsvapen

SVT Play har idag publicerat första delen av en serie där engelska Antikrundan tittar närmare på en del av de föremål som kommer in, och ett av de föremål som är med i detta första avsnitt är vad som kanske är ett av de begravningsvapen som användes vid Oliver Cromwells begravning. Programmet tar med det till olika experter och försöker utröna om det är äkta eller en förfalskning, samt varför det ser ut som det gör. Spännande och sevärt!

Se programmet på SVT Play!

En nytillverkad medeltida vapenskjorta

Missa inte avsnitt 5 av tv-serien A Stitch in Time som tar upp Edvards, den svarte prinsen, vapenskjorta, och låter tillverka en nutida kopia. För att kunna göra detta experimenterar man sig fram till hur man kunde, kanske borde, ha gjort när originalet tillverkades någon gång på 1300-talets andra hälft.

Man får onekligen lust att göra en egen med det egna vapnet! Bara synd att bruket av rustning till vardags är så litet…

Heraldik och liturgi

Bloggen Liturgical Arts Journal publicerade nyligen en artikel om hur heraldik kan användas i kyrkan, The Rich Tradition of Ecclesiastical Heraldry in the Liturgical Arts av Shawn R. Tribe.

The arms of Blessed John Henry Cardinal Newman as found on the Low Mass sets in his private chapel in the Birmingham Oratory

The arms of Blessed John Henry Cardinal Newman as found on the Low Mass sets in his private chapel in the Birmingham Oratory

I artikeln visar Tribe några av de många sätt som heraldiska vapen kan användas i kyrkan, från snidade vapen hängda över biskopens cathedra till broderade på liturgiska kläder såsom mässhakar och korkåpor.

Majoriteten av hans exempel visar biskopar, kardinaler eller påvar, men det finns inget som hindrar att även en ”vanlig präst” låter brodera sitt vapen på en mässhake.

För övrigt visar han även den servis som påven Benedikt XVI fick med sitt vapen på.

Jag ser fram emot att få se fler biskopar, präster och diakoner med liturgiska plagg med sina vapen på, även i Svenska kyrkan! De är dessutom utmärkta presenter, varför inte en mitra till biskopen med vapnet broderat på banden (infulae)?

Att lägga ner kräklan

Biskop Sven-Bernhard Fast

Biskop Sven-Bernhard Fasts vapen som emeritusbiskop, utan kräkla. Ritat av Ronny Andersen 2018.

När en stiftsbiskop går i pension lägger han, eller hon, kräklan som visar på jurisdiktionen över stiftet på domkyrkans altare, som ett tecken på att han eller hon inte längre har jurisdiktionen över stiftet. Därmed påbörjas ett interregnum tills den nya biskopen vigs i Uppsala, oftast ungefär en vecka senare.

Igår gjorde biskop Sven-Bernhard Fast av Visby just detta! Tyvärr kunde jag inte vara där själv.

När den fysiska kräklan nedlägges, så sker samma sak i biskopens vapen. Biskop Sven-Bernhard fick igår en gåva från några av oss som han har antagit som prästkandidater för Visby, och i flertalet tillfällen också vigt till präster. Han fått nya korrespondenskort, tryckta i högtryck (eller som det heter på engelska: Letterpress), med sitt vapen som biskop emeritus.

Vapnet är komponerat av undertecknad 2011 i samband med biskopsvigningen och nyritat av danske kunglige vapenmålaren Ronny Andersen. Korrespondenskorten är tryckta av Quadratim Letterpress i Portugal.

The Banner of Stockholm

Idag, på Eriksdagen, uppmärksammar Anton Pihl att Stockholm har ett krönt Erikshuvud i sitt vapen, och därmed också i flaggan!

Anton Pihl

Skærmbillede 2018-05-16 kl. 21.02.02

May 18 is Saint Eric’s Day. The Swedish King Erik Jedvardsson, stabbed and beheaded on Ascension Thursday 1160, is the patron saint of Sweden and its capital city. In the 14th Century Saint Eric’s head first appeared on the seal of Stockholm. Today it features on the city’s blue-yellow flag.

The flag of Stockholm, capital of Sweden, is a heraldic banner of the city’s arms: In a blue field the golden head of Saint Eric en face crowned with a golden royal crown. The oldest known seal of the city with Saint Eric’s head is from 1376. In the 20th Century it became common for the City of Stockholm to use its armorial bearings in flag form. The city flag flies in front of the city hall, Stockholms stadshus, for example.

Wether or not Erik Jedvardsson was a particularly holy man we will never know. No contemporary sources from…

Visa originalinlägg 240 fler ord